Thành tích

                      Cúp Vàng Software 2005                                Giải thưởng CNTT Châu Á Thái Bình Dương                                                                                                                                      2006 (APICTA)

 

 

Qua 12 năm không ngừng PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, VNYI đã tạo được các thương hiệu đứng vững trên thị trường: EziRes, Quick Decision, EziPOS, EziPrinter.

 

 

 

 

 

Mục liên quan