Dự án đã triển khai
  • blog image
    11:9 7/10/2015
    Mylife là một gia đình - nơi mỗi thành viên đối xử chân thành và tôn trọng lẫn nhau như những người bạn tốt. Một khi tìm thấy niềm vui đích thực từ công việc và từ những người bạn đồng nghiệp, chúng ta sẽ mang nụ cười đến cho khách hàng và tất cả mọi người xung quanh.